kotly na pevné palivo Kotly na tuhé palivá
Nami vyrábané spľyňovacie kotly sú určené pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín po polená. Vyrobené sú z kvalitných oceľových plechov.

Kotol Splyňovací kotol na tuhé palivo

Kotly na tuhé palivá

Princípom spaľovania v splyňovacích kotloch sa líša od bežných kotlov na pevné palivo. K spaľovaniu paliva dochádza spôsobom splynovania dreva. Podstata splynovania spočíva v tepelnom rozklade organických a anorganických látok v uzatvorenej komore kotla za mierneho pretlaku primárneho vzduchu vytváraného dúchacím ventilátorom. Proces splynovania prebieha v zásobníku kotla, nad žiarobetónovou dýzou. V prvej fáze dochádza k vysúšaniu a uvoľňovaniu prchavých zložiek z paliva. V druhej fáze sa uvoľnené plyny zmiešajú v priestore dýzy s predhriatym sekundárnym vzduchom a vytvoria horiacu zmes plynov. V tretej fáze dochádza k zhoreniu plynov v spaľovacom priestore kotla a odvedeniu spalín cez rúrkový výmenník tepla do komína.

Tento spôsob horenia je veľmi efektívny, čo má za následok výrazné zníženie spotreby paliva oproti kotlom s klasickým spaľovaním.


Čo spaľujú naše kotly?

Nami vyrábané kotly sú určené pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín po polená. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s väčšími polenami. Druh, rozmer, vlhkosť a výhrevnosť použitého paliva má zásadný vplyv na výkon dobu horenia a tvorbu dechtu v kotloch. Obsah násypky postačuje na 5 – 10 hodín bežnej vykurovacej prevádzky kotla.

Z čoho sú vyrobené naše kotly?

Kotol je zvarený z kvalitných oceľových plechov. Vnútorný plášť kotlov, ktorý je v styku so spalinami najviac namáhaný, je vyhotovený z hrubého oceľového plechu, ktorý je navyše pre zvýšenie životnosti v antikoróznej úprave. Priestor spaľovacej komory je obložený žiaruvzdornými šamotovými tehlami. Vonkajší plášť kotla je zabezpečený voči prehriatiu tepelnou izoláciou.


Elektronická regulácia kotlov

Elektronická regulácia spĺňa požiadavky na nenáročnú obsluhu. Je možné pripojiť priestorový regulátor teploty alebo odťahový ventilátor, a môžete nastaviť časovú a teplotnú reguláciu kotla s týždenným programom. Signalizuje vyhorenie paliva, kontrolu paliva alebo poruchu s jej popisom. V procese splyňovania a horenia paliva elektronická regulácia sleduje zmenu teploty a podľa potreby zvyšuje, alebo znižuje plynule otáčky fúkacieho ventilátora.


Hlavnou oblasťou využitia sú rodinné domy a rekreačné zariadenia, ale aj firmy a priemyselné objekty.